Om

MH68°nord er årets råeste eventyr og gjennomføres hvert år av førsteamanuensis Rune Bjerke og studenter ved Høyskolen Kristiania.

Førsteamanuensis Rune Bjerke som er emneansvarlig i spesialiseringsfaget Event Management, utfordrer hvert år studentene med gjennomføring av MH68°nord, hvor studentene får testet teori i praksis. Event management er lagt opp til teori i første halvdel av semesteret, så består resterende av planlegging og gjennomføring av MH68°nord.

Konseptet ble for første gang lansert i 2010, hvor studenter sto for planlegging og gjennomføring som funksjonærer med Rune som hadde overordnede ansvar. Etter stor suksess og høy etterspørsel har konseptet blitt videreutviklet med ulike destinasjoner fra år til år.

Både i 2010, 2011 og 2012 ble MH68°nord gjennomført i Lofoten, 2013 i Geiranger og 2014 i Italia. På jubileet i 2015 vendte årets råeste eventyr tilbake til Lofoten, og lokasjon fremover vil være Italia og Lofoten annet hvert år. MH68°nord 2016 reiser i år tilbake til Italia, 8-12 juni.

En viktig del av konseptet er kultur og bærekraftig ideer. 

For at det skal være mulig å gjennomføre MH68°nord er det nødvendig å ha et inngående samarbeid med lokalmiljøet. Et viktig fokus er å ta vare på nærmiljøet, samt videreformidle deres kunnskap og erfaring. Ved å engasjere oss i kulturen og produkter skapes det et gjensidig samarbeid som kommer begge parter til gode.

 

Prosjektet inneholder også andre sub-eventer i løpet av semesteret. Disse kan du lese mer om under Eventer.