HOME

Invitasjon HOME utstilling 11-14 april
Invitasjon HOME utstilling 11-14 april

Home – et tverrfaglig prosjekt

Institutt for kreativitet og innovasjon

Bakgrunn

I følge FN-sambandet i Norge og Flyktninghjelpen (Flyktningregnskapet 2015) har det ikke siden andre verdenskrig vært flere mennesker vært på flukt i verden. 59,5 millioner mennesker var på flukt i 2014. 21,3 millioner av disse flyktet over en landegrense, mens 38,2 millioner er på flukt i sitt eget land. I løpet av 2014 økte antallet flyktninger i verden med 8,3 millioner sammenlignet med 2013. Økningen skyldes hovedsakelig at konfliktene i Syria, Irak og Sør-Sudan har blitt enda mer alvorlige.

Flere tusen flyktninger har kommet, og vil komme, til Norge. Flyktningene har forlatt et hjem og lagt ut på en lang og utrygg reise for å finne et nytt hjem i Norge.

Verdimål

Prosjektet Home skal bidra til å spre kunnskap om bakgrunnen for flyktningstrømmen, gjennom å fortelle flyktningenes historier. Historiene skal kommuniseres i en eller flere utstillinger.

God integrering er forutsetning for et trygt samfunn. Ved å øke forståelsen og empatien for flyktningenes situasjon og bakgrunn, er det et håp om at integreringen i det norske samfunnet kan gå lettere.

I tillegg er det en målsetning at de som utvikler/planlegger/designer utstillingen(e) – deltakerne – skal utvikle den samme forståelsen og empatien, gjennom å jobbe sammen for å lage noe samfunnsnyttig.

Overordnet brief

Navnet «Home» henviser både til hjemmet man forlater, det nye hjemmet og reisen mellom dem.

Deltakerne i Home-prosjektet skal gjennomføre samtaler med virkelige flyktninger, for å finne historiene som kan fortelles gjennom en utstilling. Utstillingen(e) skal bygge på et valgfritt konsept, som forener alle elementene og binder dem sammen på en helhetlig og forståelig måte. Deltakerne skal bruke sin faglige kompetanse til å utvikle både konseptet og utstillingselementene.

I tillegg til å utgjøre selve utstillingen(e), skal alle eller flere av utstillingselementene kunne fungere som selvstendige utstillingsobjekter eller kunstverk – som på egen hånd forteller hele eller deler av historiene. Disse objektene skal leve videre etter utstillingen(e) er ferdig(e), enten gjennom å doneres til for eksempel asylmottak eller auksjoneres bort. Pengene fra auksjonen går til Leger Uten Grenser og Røde Kors.

Vijo (Vigdis Jørgenrud)
Olje på lerret.Startpris per bilde (disse to) : 6250 kr (50x40 og 40x50)
« 2 av 16 »

Viktige tidsfrister (kick-off, workshops, utstillingsåpning)

9.feb.: Kick-off for Home-prosjektet, kl. 11:00-13:00.

22.feb.–15.mars: Serie med kreative workshops med eksterne mentorer

7.april: Frist for innlevering av bidrag.

7.april: Utstillingene åpner i atriet i Prinsens gate 7 og ved kaffebaren i Kirkegata 24.

14.april: Seminarserien Event+.

Arrangører

Rune Bjerke, Prosjekteier og emneansvarlig for Eventledelse og sponsing, samt studentene i klassen.
Kontakt: rune.bjerke@kristiania.no, mob. 98289250

Anders Nilsen, fagansvarlig for foto

Fredrik Eive Refsli, faglig studieleder for Bachelor i grafisk design

Finn McAlinden, fagansvarlig for film

Maiken Svendsrud, Prosjektleder – Home
Kontakt: maikensvendsrud@hotmail.com, mob. 95479446